กลัวโบรกเกอร์จะบวกราคา

 

ทรัพย์ที่ฝากขายกับบริษัท  ผ่านการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม  ที่นายหน้าร่วมกันปรึกษากับทางเจ้าของ  กำหนดราคาเพื่อให้ซื้อขายได้จริง  คนซื้อก็ซื้อในราคาที่พอใจ  เจ้าของก็ขายได้ในราคาที่ตนเองพอใจ  ค่านายหน้าก็ถูกกำหนดชัดเจนที่ 3 %  ของราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขาย  ดังนั้นค่านายหน้าจึงเป็นค่าทำงานที่เจ้าของจ่ายให้เมื่อขายได้   บริษัทพึงพอใจแต่เพียงค่าทำงานที่ตกลงกับผู้ขาย  ด้วยจรรยาบรรณของนายหน้าจะไม่บวกราคาขายมากกว่าค่าทำงานที่พึงได้รับ  คนซื้อไม่ต้องกังวลในเรื่องของการถูกบวกราคา  เนื่องจากวันทำสัญญาจะซื้อจะขายวางมัดจำ  หรือวันโอนกรรมสิทธิ์  ผู้ขายและผู้ซื้อก็กระทำต่อกันโดยตรง  นายหน้าทำหน้าที่เป็นเพียงคนกลางให้ทั้งสองฝ่ายได้เกิดการซื้อขายเท่านั้นค่ะ

About Us

บริษัทเบสท์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด บริการให้คำปรึกษา เรื่องซื้อ-รับฝากขายบ้าน รับฝากขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Our Contacts

257/6-7 ซอยลาดพร้าว101 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Social Media

CLOSE